خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

کارنامه علمی مدیر وبلاگ دکتر علی یحیایی

  به نام خداوند جان و خرد 4/9/1394

  کارنامه آموزشی و پژوهشی دکتر علی یحیائی( متولد 1350، نام پدر اسحاق، کد ملی 0701108096)

  الف) محل تحصیل: 1- دیپلم فرهنگ و ادب( کدکن- تربت حیدریه 1369)، 2- لیسانس تاریخ (دانشگاه فردوسی مشهد 1373)، 3- کارشناسی ارشد( دانشگاه تربیت مدرس تهران( 1377)،

  4- دکترا( دانشگاه اصفهان 1389).

  ب)  تدریس در دانشگاه ها

  1- دانشگاه فردوسی مشهد( حق التدریس در گروه تاریخ به صورت متناوب از 1380- 1388): 2- دانشگاه علوم اسلامی رضوی( حق التدریس در گروه تاریخ متناوب 1376-1389)3- دانشگاه امام رضا(حق التدریس درس های تاریخی متناوب1386-1389) 4- دانشگاه پیام نور مشهد ( حق التدریس گروه تاریخ 1387 -1389)، 5- دانشگاه بیرجند 1390-1394( استخدام در گروه تاریخ پس از اخذ دکترا و تدریس به صورت قراردادی و پیمانی، 9 ترم متوالی در دوره های کارشناسی و ارشد)6- دانشگاه سبزوار( حق التدریس سه ترم از 92- 94 کارشناسی و ارشد در گروه تاریخ تشیع).

  پ)فعالیت های پژوهشی:

  از سال 1375 همزمان با تحصیل در مقطع ارشد همکاری پژوهشی خود را با نهادهای مختلف پژوهشی شروع کردم که تاکنون ادامه دارد. به برخی از موارد اشاره می شود:

  1- همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی مشهد در طرح تاریخ حوزه های شیعه

  2- همکاری با معاونت پژوهشی وزارت ارشاد

  3- نگارش پایان نامه ارشد با عنوان روابط علمای شیعه و دولت آل بویه

  4- همکاری یکسال با مرکز مدیریت اسناد آستان قدس رضوی

  5- استخدام در بنیاد پژوهش های آستان قدس از 1380 تا تابستان 1390 به عنوان پژوهشگر

  7- نگارش پایان نامه دکترا با عنوان ساختار اقتصادی آل بویه(322-448 ق.)

  کتاب ها

  1-     طرح پژوهشی بررسی گرایش های علمی ایران زمین از قرن اول تا قرن هفتم (همکار) معاونت پژوهشی ارشاد اسلامی تهران. (2 جلد منتشر نشده).

  2-     اوضاع اجتماعي در دوره آل¬بويه(1388) نویسنده روي پرويز متحده ، ترجمه از انگلیسی محمد رضا مصباحي و علي يحيايي، خانه آبي، مشهد. رتبه اول علوم انسانی در هفتمین جشنواره فردوسی 1388

  3-     مشاهیر مدفون در حرم رضوی 7 جلد انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی( همکار).

  4-     مجموعه مقالات آل بویه (جلد اول)، ترجمه از انگلیسی، در دست چاپ پژوهشکده تاریخ اسلام تهران.

  5-      اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و عراق در دوره آل بویه( تالیف برای سازمان سمت، در دست بررسی برای چاپ).

  6-     تالیف کتاب اسناد حضور دولت های بیگانه در شرق ایران (همکار).

  7-     راه شرق: جغرافیای تاریخی نیشابور(در حال نگارش نهایی)

   مقالات علمی و پزوهشی

  1-    تأثیـر اوضاع سـرزمین دیلم و علویان طبرسـتان بر ظهور آل بویه با تأکید بر پیش زمینه های اقتصادی علی یحیایی علی اکبر کجباف تاریخ و فرهنگ دانشکده الهیات مشهد بهار و تابستان 1389 شماره 84

  2-    روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی ابوالبشری،پیمان؛ یحیایی،علی؛ نوعی،غلامحسین؛ مجله: جستارهای ادبی، دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1390 - شماره 175، (16 صفحه - از 35 تا 50)

  3-    کدخدا در دوره قاجاریه، مجله تاریخ و فرهنگ، دانشکده الهیات مشهد،  شماره 88 (بهار و تابستان 1391)

  4-    تأثیر باورها و نگرش های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سده های چهارم تا نهم ق. فاطمه زرگری و علی یحیایی، تاریخ و فرهنگ دانشکده الهیات مشهد، پاییز و زمستان 1393 شماره 93

  5-    بازتاب هنر و اندیشه ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری، محمدتقی ایمان پور علی یحیایی، زهرا جهان، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز، سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5

  6-    بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی، محمدتقی ایمانپور، علی یحیائی، زهرا جهان، مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام ، دانشگاه سیستان و بلوچستان( پذیرش شده و در دست چاپ).

  مقاله های علمی ترویجی و سایر

  1-    کتابشناسی منابع و پژوهش های آل بویه یحیایی،علی؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » آذر 1389 - شماره 151 (13 صفحه - از 8 تا 20)

  2-    چاپار در دوره ی آل بویه، علی یحیایی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا بهمن 1389 شماره 153 (3 صفحه - از 24 تا 26)

  3-    آب و آبیاری در عهد آل بویه، علی یحیایی،؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، بهمن 1390 - شماره 165 (7 صفحه - از 31 تا 37)

  4-    حکم شاه سلطان حسین صفوی در انتصاب مدّرسِ آستان قدس رضوی علی یحیایی، مجموعه رسائل فارسی،  گروه تصحیح متون بنیاد پژوهش­های اسلامی­، آستان قدس رضوی، دفتر نهم، مشهد، 1388، 259-267 .

  5-    سير تحول معماري و توسعه آستان قدس رضوي مقاله( ترجمه )، علی یحیایی، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، سال هفدهم، شماره 65، بهار 1388، 32

  6-    معرفی مجموعه اسناد خانواده و موقوفه شاهوردیخان، علی یحیایی، دفتر اسناد، مجله سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،1381 ،جلد1.

  7-    دارالضرب ها وسکه های آل بویه با تاکید بر گنجینه سکه موزه آستان قدس رضوی، علی یحیایی، گنجینه( مجموعه مقالات معرفی آثار موزه ای استان قدس رضوی)، به کوشش میثم جلالی، دفتر اول، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1393، صص168- 185.

  8-    عضویت در شورای علمی دایره المعارف آستان قدس(1383- 1389) و مسوول شورای مدخل آن دایره المعارف 2 سال و مسوول شاخه رجال گروه دایره المعارف(1383-1390)

  9-    نگارش بیش از سی عنوان مقاله برای آن دایره المعارف( چاپ شده در جلد اول 1390).

  همایش ها

  1-   مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان، علی یحیایی، همایش بین المللی امامزادگان، اصفهان، 1392، صص 2067-2090

  2-   مذهب حکیم نزاری با تاکید بر بررسی و نقد اظهارات محققان، علی یحیایی و مفید شاطری، همایش ملی نقد و تحلیل زندگی و شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی، بیرجند 1393.

  3-   تاسیس مدرسه ملی درمیان(نقش نخبگان محلی در توسعه فرهنگی نواحی روستایی)، بزرگداشت دکتر محمود رفیعی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1394.

  دایره المعارف ها

  1-    نگارش شش مقاله برای دایره المعارف تشیع با عنوان های عباس اول ، دوم و سوم صفوی، علاء الدوله کاکویه، عزالدوله بختیار و  ظهیرالدین کرابی

  2-     نگارش سه مقاله برای دانشنامه جهان اسلام( مجدالدوله( تمام شده)، صاحب بن عباد(نگارش و ارسال اولیه)، روابط سامانیان( در درست نگارش)

  ویراستار علمی

  1-    تاریخ فرق اسلامی 2 جلد، حسین صابری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1382

  2-    سادات حسینی در عصر مروانیان رضا جعفری نوقاب،  آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش­های اسلامی ،  1387، 176ص.

  3-    امام علی نماد حکومت حق، ترجمه موسی دانش آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش­های اسلامی ، 1381.

  4-    مستشاران، مستخدمان و کنسولگری های خارجی در مشهد، علی نجف زاده، مشهد، انصار و سازمان ملی اسناد، 1394.

  پایان نامه ها

  برخی از پایان نامه هایی که در آنها راهنما، مشاور و داور بوده ام:

  الف) استاد راهنما

  1-   نقش ايلات و خوانين خراسان در حكومت نادر، ابراهیم طاهری، دانشگاه بیرجند( دفاع شده)

  2-    زمینه هاو علل شورش صولت السلطنه هزاره و پیامدهای آن الياس مرادي، دانشگاه بیرجند( جاری).

  3-    بررسی انتقادی زندگانی سیاسی و اداری امیر تیمور کلالی (1273 - 1366 ش)، محمود خیراللهی، دانشگاه بیرجند( دفاع شده).

  ب) استاد مشاور

  1- آيين اهل حق كرمانشاه و ميراث آيين هاي باستاني( دفاع شده

  2-بررسي وضعيت سياسي -اجتماعي علويان در دوره آل بويه، ناهید اعتمادیان دانشگاه بیرجند ( دفاع شده)

  3-نقش تاريخهاي محلي فارس در تدوين تاريخ اجتماعي دوره قاجار( دفاع شده)

  4-نقش رجال منطقه خواف در دولت تيموري( دفاع شده)

  5-بررسي سياست هاي زباني آل بويه در گسترش زبان و ادبيات عربي( جاری)

  6-بررسي جايگاه سياسي مذهبي خاندان جامي در حكومت تيموري(جاری)

  ج استاد داور

  1-تحليل و بررسي نگرش هاي خرافي جامعه عصر قاجار

  2-تحليل رويكرد شرق شناسان در مورد ايران عصر قاجار با تكيه بر سفرنامه هاي

  3-تببين جايگاه ايرانيان در قيام مختار

  همکاری با مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  1-     داور و همکار مجله تاریخ و فرهنگ دانشکده الهیات مشهد

  2-    داور مقاله برای مجله پژهش های تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

  3-    داور مقالات برای فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان

  4-    داور مقاله برای نیمسال نامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی

  5-    داور مقاله برای مجله تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی

  علی یحیائی


  این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تاریخ ,دانشگاه ,آستان ,بویه ,دوره ,شماره ,مقاله برای ,دایره المعارف ,گروه تاریخ ,دانشگاه بیرجند ,دانشکده الهیات ,فرهنگ دانشکده الهیات ,بنیاد پژوهش­های اسلامی ,رضوی، بنیاد پژوهش­های ,
  کارنامه علمی مدیر وبلاگ دکتر علی یحیایی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر